Przedszkole Nr 334 im. "Jasia i Małgosi"
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole Nr 334 > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania

  Drukuj
 

ZASADY FUNKCJONOWANIA

 

Przedszkole funkcjonuje zgodnie z uchwałami, regulaminami i procedurami zatwierdzonymi

przez wszystkich pracowników przedszkola oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zasady funkcjonowania przedszkola określone są w statucie placówki.

Przedszkole jest placówką dydaktyczno-opiekuńczo–wychowawczą działającą jako 

przedszkole  publiczne, jednostka organizacyjna m.st. Warszawa.

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-17.30  za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Placówka funkcjonuje przez cały rok szkolny za wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący. W czasie wakacji przedszkole może pełnić dyżur przez okres 3 tygodni, w terminie ustalonym z organem  prowadzącym.

Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę od godz. 6.30 do godz. 17.30.

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych  wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień. 

Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednego lub dwu nauczycieli, zależnie od  czasu pracy oddziału.

Szczegółową  organizację  wychowania  i  opieki  w  danym  roku  szkolnym  określa  arkusz  organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora i zaopiniowany przez radę pedagogiczną. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji przedszkola dyrektor ustala ramowy rozkład 

dnia, który uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany 

do założeń  programowych oraz oczekiwań rodziców. 

Przedszkole przyjmuje również dzieci z alergiami pokarmowymi.

Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad

danym oddziałem ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i  zainteresowań  dzieci.

 

 
 
Wprowadził BZMW/abratek 07-04-2008
Aktualizujący Rzap Anna 19-02-2020
Zatwierdzający Pawlik Katarzyna 19-02-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 19-02-2020
Liczba odwiedzin: 2973
Rejestr zmian